Xedea, ikuspegia eta balioak

Xedea

Irakaskuntzan diharduen elkarlaneko kooperatiba da Artxandako Trueba Ikastetxea, onura publikokotzat aitortutakoa.

Gure ikastetxea itundua da, ideologikoki independentea eta ikasleen prestakuntza integralera bideratua 0 urtetatik hasi eta Batxilergoa amaitu arte.

Balioetan hezten dugu, berdintasuna eta kultura-aniztasuna abiaburu hartuta, baita gizarteratzean ere, parte hartzeko eredu demokratiko bat baliaturik; ikasleen duintasuna eta autonomia errespetatzen ditugu, elkar ulertzea, ingurunearekiko errespetua, bizikidetza, gizarte-konpromisoa eta lankidetza jatorri eta helmuga izanik. Metodologia eraberritzailea eta arreta pertsonalizatua eskaintzen ditugu.

Ikuspegia

  • Erreferentziazko zentroa izatea gure ingurunean, ikasleen emaitzak, instalazioak zein ikastetxearen kokaleku ezin hobea direla eta.
  • Kalitate handiko zerbitzu berritzailea eskaintzea bezeroei.
  • Hezkuntza-erkidego osoak esku har dezan, etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren alde lan egiten duen erakunde bezala.
  • Eredu hirueleduna sustatzea eta gaitasunetan oinarritutako metodologia digitalak sendotzea, berezko identitate pedagogikoa eratze aldera.
  • Ikasleen prestakuntza osoan emaitza bikainak bermatzea, gizartea hobetzeko helburuz.
  • Etengabeko prestakuntza eta langileen esku-hartzea bultzatzea, norbere gogobetetasuna erdiestearren.

Balioak

Bizikidetzan, lankidetzan, konpromisoan, partaidetzan, solidaritatean, berrikuntzan eta errespetuan oinarritzen dira gure balioak.